Корпоративне право / супровід інвестиційної діяльності

 • Супровід  операцій з цінними паперами;
 • Юридичний аудит (due diligence);
 • Розробка внутрішньої документації підприємства;
 • Захист інтересів інвесторів в корпоративних спорах;
 • Надання консультацій з питань здійснення інвестування в будівництво;
 • Налагодження співпраці з державними органами;
 • Комплексне консультування при придбанні/відчуженні бізнесу в Україні (придбання/відчуження акцій, часток у статутному капіталі, майна юридичних осіб, комбіновані угоди);
 • Допомога у відкритті рахунків у цінних паперах;
 • Працевлаштування іноземців в Україні (отримання посвідок на тимчасове місце проживання, дозволів на працю, ідентифікаційних кодів фізичних осіб-іноземців тощо);
 • Аналіз схем корпоративного управління, аудит бізнес-процесів, та розроблення систем матеріального та нематеріального заохочування персоналу (KPI);
 • Інші послуги (схеми розподілу часток, вироблення ефективних схем корпоративного управління).

Одніє з центральних практик Юридичної компанії “ЛоКрафт” є комплексне консультування клієнтів стосовно здійснення інвестиційної діяльності. Ми готові допомогти Вам оцінити юридичні та фінасові ризики пов”язані з придбанням активів на території України та організувати супровід транзакцій по придбанню корпоративних прав суб”єктів господарювання. Комплексність наших послуг передбачає:

– налагодження ефективної співпраці з усіма можливими учасниками процесу (як державними органами так і іншими суб”єктами участь яких, у тих чи інших транзакціях є обов”язковою (зберігачі цінних паперів, депозитарії, компанії з управління активами та ін.)), що дозволяє нашим клієнтам зекономити час та кошти;

– супровід клієнта від початкової стадії інвестування та до переможного кінця.