Екологічне право

  • Юридичне консультування та супровід при проходженні перевірок контролюючими органами;
  • Правовий супровід отримання дозвільної документації (ліміти, декларації, оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС), дозвіл на спецводокористування (СВК), дозвіл на гранично допустимі скиди (ГДС));
  • Організація екоаудиту;
  • Виконання вимог спеціального природоохоронного законодавства (обіг тари та упаковки, обіг паливно-мастильних матеріалів, обіг та  утилізація автомобільних шин, складання утилізаційних кошторисів).

На сьогоднішній день екологічне право являє собою комплексну галузь права з розбудованою нормативно-правовою базою. Норми екологічного права стосуються не лише індустріальних підприємств, але й торгівельних, сервісних, а також фізичних осіб. Практично з кожним роком перелік, як прав, так і обов’язків природокористувачів зростає, а нагляд за додержанням встановлених законодавством норм з боку контролюючих органів посилюється.

Фахівці Юридичної компанії “ЛоКрафт” володіють чималим досвідом роботи в даній сфері і готові надати Клієнту весь спектр послуг від консультування до виконання робіт “під ключ” у сфері розроблення і супроводу проектної документації щодо поводження з відходами, водокористування, викидів в атмосферу тощо.