Prawo korporacyjne / Wspieranie działalności inwestycyjnej

 • Konsultacje ustne i pisemne w zakresie założenia, rejestracji, reorganizacji (fuzji, wyodrębnienia , podziału, przekształcenia) i likwidacji podmiotów gospodarczych (publiczna spółka akcyjna, prywatna spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorstwo prywatne, podmiot gospodarczy – osoba fizyczna, etc.);
 • Rejestracja przedsiębiorstw, organizacji, oddziałów i przedstawicielstw firm zagranicznych;
 • Prywatyzacja i komercjalizacja przedsiębiorstw;
 • Transakcje przejęcia i łączenia spółek/ wydzielenia spółek;
 • Przeprowadzenie negocjacji w interesach Klienta ze stronami trzecimi;
 • Przeprowadzenie operacji powiązanych z obiegiem papierów wartościowych;
 • Sporządzenie dokumentów założycielskich  i wewnętrznych dokumentów normatywnych;
 • Obrona praw korporacyjnych emitentów, akcjonariuszy, menedżmentu przedsiębiorstw;
 • Przygotowywanie i przeprowadzenie zgromadzenia akcjonariuszy (wspólników) spółek gospodarczych;
 • Restrukturyzacja i uzdrowienie finansowe firm;
 • Odnowienie wypłacalności dłużnika, upadłość;
 • Relacji z resortami państwowymi (GR) ;
 • Due dilligence;
 • Analiza biznes-planów i projektów inwestycyjnych;
 • Doradztwo w zakresie strukturyzacji biznesu i kapitału;
 • Doradztwo w zakresie zarządzania: audyt wewnątrzorganizacyjny, analiza i optymizacja biznesprocesów, schematów motywacji personelu, podziału odpowiedzialności, automatyzacji zarządzania, strategii biznesu.

Prawo handlowe to dziedzina, która ma znaczący wpływ na sposób działania spółek jak również efektywność i bezpieczeństwo zarządzania. Zagadnienia prawa korporacyjnego to często skomplikowana materia, a niewłaściwe zastosowanie przepisów prawa handlowego może generować dla spółek oraz osób nimi zarządzających różnego rodzaju ryzyka. Profesjonalne doradztwo prawne w zakresie prawa korporacyjnego pozwala zorganizować i prowadzić działalność gospodarcza w sposób sprawny oraz minimalizujący ryzyka prawne dla spółki, wspólników i kadry zarządzającej. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, Kancelaria Law Craft oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa korporacyjnego. Pewnie, że dla rentownego inwestowania i sprawnego działania biznesu samego wsparcia prawnego nie wystarczy. Należy oceniać branże, budować zgrabne struktury organizacyjne, należy planować, organizować, motywować i kontrolować. Dla sukcesu naszych Klientów integrujemy wiedze w dziedzinach prawa, ekonomii, marketingu i zarządzania.