Własność intelektualna

  • Sporządzanie umów licencyjnych, agencyjnych, franczyzowych, outsourcingowych  oraz umów przekazania praw na przedmioty własności intelektualnej;
  • Rejestracja prawa własności intelektualnej: praw autorskich i pokrewnych, prawa na wynalazek lub model użytkowy, prawa na wzór przemysłowy, prawa na znak handlowy;
  • Przygotowania umów i obsługi transferów praw autorskich i własności przemysłowej;
  • Doradztwо w zakresie zarządzania dobrami własności intelektualnej;
  • Obrona prawa własności intelektualnej.

Ludzka kreatywność stanowi siłę napędową nowoczesnego przedsiębiorstwa. Jej owoce są jednak bardzo wrażliwe na naruszenia i w związku z tym wymagają szczególnej uwagi.

Eksperci Kancelarii Law Craft zawsze kierują się hasłem „Dostępność dobrych decyzji!”, które jest niezwykle aktualnym w zakresie prawa własności intelektualnej. Mamy bogate doświadczenie: naszymi klientami są znani badacze, słynni twórcy oraz rozpoznawani producenci.

Możemy zaproponować pełny zakres usług, od wstępnego poszukiwania według odpowiednich rejestrów i do obrony w sądzie.