Doradztwo podatkowe

  • Ustne lub pisemne konsultacje na temat opodatkowania osobnych komercyjnych operacji czy całego interesu Klienta;
  • Konsultacje z pytań podatkowego prawa Ukrainy oraz innych państw;
  • Analiza umów gospodarczych z punktu widzenia konsekwencji podatkowych;
  • Strukturyzacja krajowych i międzynarodowych transakcji w celu optymizacji podatkowej;
  • Odwołanie od decyzji i działań resortu fiskalnego w porządku administracyjnym oraz sądowym;
  • Doradztwo w zakresie opodatkowania zagranicznych firm oraz ich przedstawicielstw na Ukrainie.

Nie spłacać podatków – rabować państwo. Przepłacać podatki – okradać swoją rodzinę.

Działalność gospodarcza nierozerwalnie związana jest z obciążeniami publicznooprawnymi. Doradztwo biznesowe nie może być  więc realizowane w oderwaniu od oceny konsekwencji proponowanych rozwiązań na gruncie podatkowym.

Zapewniamy naszym Klientom pomoc i porady w następujących dziedzinach: podatek dochodowy od osób prawnych oraz od osób fizycznych; podatek od towarów i usług (VAT); podatek akcyzowy; należności celne oraz tryb postępowania i opłaty w handlu międzynarodowym; ceny transferowe; postępowanie i spory w sprawach podatkowych; strukturyzacja biznesu pod względem optymizacji podatkowej; międzynarodowe prawo podatkowe; ubezpieczenia społeczne; usługi dotyczące formalności związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych; doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.