Pytania migracyjne

  • Konsultowanie cudzoziemców codo zasad pobytu na Ukrainie, zatrudnienia oficjalnego ta prowadzenia działalności gospodarczej;
  • Pomoc w uzyskaniu pobytu czasowego/stałego na Ukrainie, kodu identyfikacji podatkowej (analog PESEL), zezwolenia na zatrudnienie;
  • Pomoc w otrzymaniu obywatelstwa Ukrainy;
  • Pomoc w otrzymaniu Karty Polaka oraz obywatelstwa Polskiego. Przygotowanie portfolio dla rozmowy z Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie Karty Polaka.