Prawo ochrony środowiska

  • Doradztwo i wsparcie prawne podczas kontroli ze strony resortów państwowych;
  • Pomoc prawna przy uzyskaniu zezwoleń (limity i deklaracje odpadów, paszporty odpadów, ocena wpływu na środowisko ( «ОВНС»), specjalnie zezwolenie na wykorzystanie wody ( «СВК»), zezwolenia na maksymalne dopuszczalne zrzuty ( «ГДС») ;
  • Badania due diligence obejmujące zagadnienia prawa ochrony środowiska;
  • Przygotowanie i negocjowanie umów dotyczących praw lub obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, np. umów dotyczących gospodarki odpadami czy gospodarki wodno-ściekowej;

Organizacja prześcigania wymagań szczegółowych przepisów prawa ochrony środowiska ( obieg tary i opakowań, obieg oliw silnikowych, obieg i utylizacja opon, zestawienia kosztorysów utylizacji).

Rola ochrony środowiska ciągle wzrasta. Dzisiaj specyficzne ustawodawstwo ochrony środowiska to już złożona gałąź prawa z rozszerzoną bazą aktów normatywnych. Normy prawa ochrony środowiska stosują się już nie tylko przedsiębiorstw industrialnych, lecz również handlowych, serwisowych, a także i osób fizycznych. Praktycznie każdego roku wykaz praw i obowiązków podmiotów prawa ochrony środowiska się powiększa, a nadzór za dotrzymaniem ustanowionych norm ze strony resortów państwowych – pogłębia się. Przy tym większość prawników i biznes-konsultantów na razie nie oceniają ważność prawa ochrony środowiska i słabo w nim się orientują.

Eksperci kancelarii Law Craft posiadają poważne doświadczenie w dziedzinie prawa ochrony środowiska i są gotowi zapewnić klientom pełen zakres usług od konsultowania do wykonania zamówień na proektowanie dokumentacji gospodarowania odpadami, zużycia wody, emisji gazów w atmosferę etc. „pod klucz”.