wito_180_180

Witaliusz Nadaszkiewicz

CEO, PARTNER

Studiował na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Narodowym „Politechnika Lwowska”. Magister, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego. Wielokrotnie podwyższał swoje kwalifikacji, między innym i w ramach Międzynarodowego Biznes Programu IBP. Kontynuuję działalność naukową, autor więcej jak 10 prac naukowych i bliskо 100 publikacji publicystycznych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, podatkowym, strategii biznesu, systemach zarządzania i optymizacji biznesprocesów. Pracował na przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz handlowych w Polsce i na Ukrainie, w tym na stanowiskach kierownika działu i dyrektora firmy. Hobby: historia Lwowa, Galicji i nie tylko, rower, sztuka, podróże.

Zaangażowany w działalność społeczną, w tym również i organizacji Polonijnych, jest członkiem Kolegium Publicznej Rady Doradczej przy Prokuraturze Obwodu Lwowskiego oraz Kolegium Publicznej Rady Doradczej przy Zarządzie ziem Obwodu Lwowskiego.

Komunikuję się po Polsku, Ukraińsku, Rosyjsku, Angielsku.

E-mail: vn@lawcraft.com.ua