Konferencja Ekonomiczne i prawne wyzwania roku 2016

VI Międzynarodowa

Naukowo-Praktyczna Konferencja NANR

EKONOMICZNE I PRAWNICZE WYZWANIA ROKU 2016

12 stycznia 2016 roku

Lwów

Szanowni Państwo!

Informujemy Państwo o tym, że we Lwowie 12 stycznia 2016 roku odbędzie się w kolejny raz tradycyjna coroczna Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Ekonomiczne i Prawnicze Wyzwania Roku ”

Zapraszamy naukowców, specjalistów,przedsiębiorców do udziału w konferencji, która odbędzie się w formie zaocznej.

W ramach konferencji praca będzie zorganizowana w dwóch sekcjach:

1. Sekcja ekonomiczna

2. Sekcja prawna

Przysłane przez uczestników i zaakceptowane tezy, artykuły, wyniki badań będą opublikowane w wydaniu NANR „Wyzwania naukowe” (ISSN 2411-3506).

Dla udziału w konferencji i publikacji opublikowania materiałów należy dokonać wkładu organizacyjnego w sumie (ceny dla uczestników za wyjątkiem studentów i naukowców z Ukrainy):

25 EUR – przy płatności przed 14 grudnia 2015 roku,

35 EUR – przy płatności po 14 grudnia 2015 roku.

Opcjonalnie:

4 EUR – pisemne potwierdzenie przyjęcia tez/artykułu do publikacji,

8 EUR – wydanie certyfikatu uczestnictwa,

3 EUR – dodatkowa strona.

Uwaga! Możliwie jest spłacić wkład organizacyjny przed 14 grudnia 2015 roku, z dalszym dosłaniem materiałów w terminie do 23:00 12 stycznia 2016 roku.

Uwaga!! Jest możliwość publikacji większych tekstów. Od piątej strony dopłata za każdą wynosi 3 EUR.

Więcej informacji na liście informacyjnej do pobrania:

List informacyjny (*.doc 826,0 KB)

List informacyjny (*.pdf 527 KB)

Więcej o NANR:

http://nanr.org/pl/pro-organizatsiyu/

Przewodniczący Komitetu organizacyjnego:

Witaliusz Nadaszkiewicz

+380979048744

info@nanr.org

Adres faktyczny:

Ukraina, m. Lwów, ul. Zelena 28

Adres pocztowy:

Ukraina, m. Lwów, 79017, а/s 147

nanr@zorepad.org.ua

Krótkie statystyki poprzedniej konferencji ( Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja EKONOMICZNE I PRAWNICZE WYZWANIA ROKU 2015)

Result NUNR 2015 PL 4 Result NUNR 2015 PL 3 Result NUNR 2015 PL 2 Result NUNR 2015 PL 1

*Dane: zgodnie z anonimowym ankietowaniem uczestników Konferencji NANR

WKŁAD ORGANIZACYJNY

Wkład organizacyjny należy przeliczyć na konto (EUR):

Beneficiary name: Law Craft LLC

IBAN Code UA473253210000026001053821519

Beneficiary bank: Privatbank, Dnipropetrovsk, Ukraine

SWIFT code: PBANUA2X

Correspondent bank: DEUTSCHE BANK AG ,Frankfurt,Germany

SWIFT code: DEUTDEFF

Corespondent account: 100-947012110

Cel przelewu: publikacja tez/artykułu imię i nazwisko

Konto USD:

Beneficiary name: Law Craft LLC

IBAN Code UA893253210000026006053819623

Beneficiary bank: Privatbank, Dnipropetrovsk, Ukraine

SWIFT code: PBANUA2X

Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank,New York ,USA

SWIFT code: CHASUS33

Corespondent account: 001-1-000080

Cel przelewu: publikacja tez/artykułu imię i nazwisko

DSC04354_resize - КопіяНАНР Збірник Економіко правові виклики 2015 року